Wijkgebouw Bunschoten
 

Goede doelen

Vanaf 2010 wordt er jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor goede doelen in Bunschoten.

Een organisatie die qua doelstelling met hun project of activiteit aansluit bij de doelstelling van HESE kan via de secretaris een verzoek voor financiële steun indienen (zie 'Contactgegevens').

Het bestuur kiest jaarlijks aan welke doelen een bijdrage wordt geschonken.


Voorbeelden van goede doelen die in het verleden zijn gekozen:

  • Hospice Nijkerk
  • Zorgboerderij
  • Moedige Moeders
  • Woonvormen voor mensen met een beperking
  • Plaatselijke Rode Kruis
  • Meander Medisch Centrum; bijdrage voor aanschaf Jointcare stoelen voor de Transferafdeling

  • Bijdrage beleeftuin De Haven