Wijkgebouw Bunschoten
 

Stichting  Helpt en steunt elkander (HESE) deelt bijdragen uit aan goede doelen.

Jaarlijks wordt een deel van de inkomsten van HESE uitgekeerd aan goede doelen.   Afgelopen zaterdag 5 december zijn bedragen ter beschikking gesteld aan een vijftal doelen. Dit gebeurde in de kantine van Agilitas. Van alle organisaties waren vertegenwoordigers en/of cliënten aanwezig.  

In een ontspannen sfeer werden de waardecheques overhandigd aan de begeleiders en cliënten.  Één van de giften was voor stichting Gewoon Sport Bunschoten. Die hadden met de gift een bewegingstrainer aangeschaft die bij Agilitas staat en deze bewegingstrainer wordt al volop gebruikt. Dit werd ook gedemonstreerd. Maas van Drie gaf een enthousiaste toelichting op het gebruik van de bewegingstrainer.Een trotse Henrike Muys demonstreert de bewegingstrainer


Verder zijn bedragen uitgekeerd aan:  

- Stichting Ongerweges voor de aanschaf van nieuw muziekmateriaal. De bewoners van Ongerweges gaan met elkaar en met veel plezier naar muziek(les) waar ze samen met allerlei muziekinstrumenten oefenen voor de jaarlijkse uitvoering.

- Stichting s’Heerenloo voor de aanschaf van een digibord in De Haven. In het zorgcentrum “De Haven” werken mensen met een verstandelijk beperking. De begeleiding vanuit ’s Heeren Loo heeft op basis van de cliëntvraag op eigen initiatief trainingen ontwikkeld die nu gegeven worden aan de cliënten. Het gebruik van een digibord kan ondersteunen als middel om de training nog meer op maat te maken.

- Stichting Sherpa, locatie Schoolstraat voor de aanschaf van een tovertafel. Dit is een tafel die mensen stimuleert in fysieke activiteiten en hun uitdaagt tot meer. Het zorgt ervoor, dat ook mensen met een beperking actief worden.

- Stichting Careander, locatie Ongerweges en Wooncentrum De Mast, bijdrage voor het muziekfeest. Vanaf 2010 organiseren twee begeleiders,   voor de bewoners van De Mast en Ongerweges, het Muziekfeest, eens per 14 dagen. Dit kan nu worden gecontinueerd.

- Stichting Careander, bijdrage voor verspreiding van het SPEL (Samen Praten En Luisteren).  Dit spel wordt ingezet bij de beide woonhuizen om de bewonersvergaderingen toegankelijker en eenvoudiger te laten verlopen waarbij iedereen aan het woord komt en om zo op een speelse manier over de belangrijke dingen van alle dag te kunnen praten.

Overzicht van de  ontvangers van de giften.