Wijkgebouw Bunschoten
 

Historie

Wijkgebouw Bunschoten, Stichting  Helpt en Steunt Elkander

Op 29 juni 1960 is het Wijkgebouw, ook wel genoemd het “Oranje Groene Kruisgebouw”, aan de Koningin Wilhelminastraat in gebruik genomen. De vereniging voor gezondheidszorg Helpt En Steunt Elkander (HESE) is opgericht ten tijde van dokter Emmen en dokter Treffers. Met dubbeltjes en kwartjes is door de bevolking van Bunschoten en Spakenburg het gebouw gerealiseerd.


Badhuis

Één van de functies van het gebouw in de begintijd was dat er een badhuis in functioneerde. Elke zaterdag stonden veel inwoners in de rij om zich te kunnen douchen. Veel huizen en boerderijen hadden geen douche of bad. Tegen een kleine vergoeding kon worden gedoucht. Als iemand te lang onder de douche stond werd er even op de deur getikt dat de tijd echt om was. De beheerder hield goed toezicht. Één van de doucheruimtes is nog bewaard gebleven en wordt momenteel bij de tandarts gebruikt als ruimte waarin de röntgenfoto’s worden gemaakt.

  

Foto: Ingebruikname juni 1960


Thuiszorg

In de tijd dat het Wijkgebouw in gebruik genomen werd was bijna elk huishouden in Bunschoten Spakenburg lid van de vereniging HESE. Er waren  wijkverpleegsters in dienst bij de vereniging. De thuiszorg was goed geregeld voor de inwoners van Bunschoten. Door diverse ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en vergunningen en met name schaalvergroting is, tot spijt van de vereniging, het personeel overgenomen door een organisatie in Amersfoort. Er wordt door de vereniging zelf geen zorg meer verleend. Hierbij is de grootste winst nog altijd dat het gebouw eigendom is gebleven van de vereniging, aldus de voorzitter. Tijdens alle wijzigingen waren er nog al eens bijeenkomsten waarbij De Mandemaaker of het gebouw ’t Haantje te klein waren om de leden voor een ledenvergadering op te vangen. De leden hebben zich steeds sterk gemaakt om zoveel mogelijk de zorg in Bunschoten te behouden. Mede door het beschikbaar stellen van het gebouw van HESE is al die jaren de zuigelingen- en kleuterzorg in Bunschoten verleend.  Men moet er toch niet aan denken om met baby en al naar een andere plaats te moeten voor de zuigelingenzorg. Tijdens de laatste grote vaccinatieronde was het voor velen al een hele onderneming om in Soest te kunnen komen. Mogelijkheden voor zorgverlening in Bunschoten blijven noodzakelijk.

 

Stichting

Op 28 november 2014 is de vereniging overgegaan in de Stichting Helpt en steunt elkander. Door een dalende lijn in het ledenaantal en om de toekomst van het gebouw te waarborgen is in 2014 door de leden besloten tot de juridische vorm stichting. De functie van het gebouw en de activiteiten gaan volledig op in de stichting.